Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.15
2. Temat badania
Badanie indeksów cen eksportu i importu
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o miesięcznych zmianach cen produktów będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej oraz dostarczenie informacji o ruchu cen w polskim handlu zagranicznym.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • odbiorcy indywidualni,
 • NBP,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej realizujące wymianę towarów w handlu międzynarodowym, w badaniu wybrano w imporcie około 3 100 podmiotów, w eksporcie około 2 600 podmiotów.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny w handlu zagranicznym.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Miesięczne i narastające wskaźniki cen importu, w przekrojach: kraj, PKWiU: klasy, działy i sekcje A, B, C, D.
Miesięczne i narastające wskaźniki cen eksportu, w przekrojach: kraj, PKWiU: klasy, działy i sekcje A, B, C, D.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2020 (Październik 2020),
 • Ceny w gospodarce narodowej 2019 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen importu i eksportu według PKWiU – miesięcznie (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020).