Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.16
2. Temat badania
Badanie cen producentów usług
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do obserwacji cen producentów usług i ich zmian oraz obliczania wskaźników cen wykorzystywanych do analiz makroekonomicznych, jako deflatorów do przeliczania wartości produkcji, a także oceny rynku usług.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność zarówno przeważającą jak i drugorzędną, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, do grupy 70.2.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów usług.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalne i narastające wskaźniki cen usług związanych z obsługą działalności gospodarczej, w przekrojach: sekcje, działy, grupy, klasy PKD - kraj.
Kwartalne i narastające wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji, w przekrojach: sekcje, działy, grupy, klasy PKD - kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ceny w gospodarce narodowej 2019 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Short-term business statistics - Service producer prices (SPPI) (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - kwartalnie narastająco (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Luty 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - kwartalnie (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Luty 2020),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Wskaźniki cen - Wskaźniki cen producentów (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Luty 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji - kwartalnie narastająco (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Luty 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji - kwartalnie (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Luty 2020).