Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.19
2. Temat badania
Badanie cen nieruchomości mieszkalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach i dynamice średnich cen transakcyjnych nieruchomości mieszkalnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Nieruchomości objęte transakcjami kupna/sprzedaży, lokale mieszkalne, grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny nieruchomości. Obrót nieruchomościami. Cechy nieruchomości.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Średnie rynkowe ceny transakcyjne w zakresie lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w przekrojach: kraj, województwa i powiaty; obszar miejski i wiejski; rynek pierwotny i wtórny.
Średnie rynkowe ceny transakcyjne w zakresie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w przekrojach: kraj, województwa i powiaty; obszar miejski i wiejski.
Kwartalne wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w przekrojach: kraj, województwa; wybrane miasta na prawach powiatów; rynek pierwotny i wtórny.
Kwartalne wskaźniki zmian cen gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w przekrojach: kraj, województwa.
Mediana rynkowych cen za 1m2 lokali mieszkalnych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; według rodzaju rynku; według powierzchni lokali.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych z podziałem na województwa w pierwszym / drugim / trzecim / czwartym kwartale 2019 roku (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020).
Publikacje GUS
 • Obrót nieruchomościami w 2019 r. (Listopad 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Ceny w gospodarce narodowej 2019 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Prices - Housing price statistics (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych według województw – kwartalnie (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych według województw – kwartalnie narastająco (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (Lipiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – kwartalnie (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – rocznie (Lipiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (Lipiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – kwartalnie (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – rocznie (Lipiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (Lipiec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – kwartalnie (Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020, Kwiecień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – rocznie (Lipiec 2020).