Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.16
2. Temat badania
Dochody i wydatki budżetu państwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej budżetu państwa, źródłach dochodów, kierunkach wydatków jednostek budżetowych. Badaniu podlegają plany finansowe i ich realizacja według klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział, paragraf.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Budżet państwa.

7. Zakres przedmiotowy

Wydatki - klasyfikacja budżetowa. Dochody - klasyfikacja budżetowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o dochodach i wydatkach budżetu państwa, realizacja ustawy budżetowej, wynik budżetu, źródła finansowania deficytu, w przekrojach: dochody podatkowe i niepodatkowe, wydatki według grup paragrafów .
Zestawienia z wykonania budżetu państwa, w przekrojach: dochody podatkowe i niepodatkowe; wydatki w podziale na działy i rodzaje (dotacje, subwencje, świadczenia dla osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki majątkowe).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r. (Grudzień 2020),
 • Kultura w 2019 r. (Wrzesień 2020),
 • Turystyka w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 r. (Wrzesień 2020),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2019 r. (Październik 2020),
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2019 (Październik 2020).