Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.28
2. Temat badania
Rentowność pięcioletnich obligacji Skarbu Państwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów na ostatnim przetargu poprzedzającym dzień 30 czerwca danego roku.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571, z późn. zm.) .

6. Zakres podmiotowy

Rentowność obligacji Skarbu Państwa.

7. Zakres przedmiotowy

Obligacje Skarbu Państwa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wynik przetargu pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów poprzedzającego najbliższy dzień przed 30 czerwca danego roku.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
  • Komunikat Prezesa GUS w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2019 r. (Lipiec 2019).