Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.16
2. Temat badania
Transport intermodalny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zakresie lokalizacji, infrastrukturze i wyposażeniu terminali intermodalnych w Polsce oraz identyfikacja łańcuchów w przewozach ładunków (krajowych i międzynarodowych), tworzonych przy współudziale dwóch lub więcej rodzajów transportu, z wykorzystaniem zunifikowanych jednostek ładunkowych (kontenery, nadwozia wymienne, naczepy siodłowe).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Operatorzy intermodalni zajmujący się obsługą (załadunek-wyładunek) zjednostkowanych ładunków intermodalnych, dysponujący bazą przeładunkowo-składową oraz przewoźnicy i spedytorzy zajmujący się przewozami jednostek transportu intermodalnego transportem drogowym.

7. Zakres przedmiotowy

Terminale transportu intermodalnego.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przywóz i wywóz intermodalnych jednostek transportowych do/z terminali morskich i lądowych, w przekrojach: rodzaje transportu, kierunki transportu, wielkości kontenerów.
Wyposażenie terminali morskich i lądowych w urządzenia przeładunkowe.
Lista terminali intermodalnych w Polsce, charakterystyka terminali morskich i lądowych. Infrastruktura morska, drogowa i kolejowa terminali morskich oraz lądowych., w przekrojach: regiony kraju.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Transport – wyniki działalności 2019 r. (Sierpień 2020),
  • Transport intermodalny w latach 2017-2019 (Listopad 2020).
Informacje sygnalne
  • Transport intermodalny w Polsce w 2019 r. (Wrzesień 2020).