Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.29
2. Temat badania
Powszechny Spis Rolny 2020 - prace przygotowawcze
3. Cykliczność badania
co 10 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zakresie podmiotowym i przedmiotowym planowanego spisu. Analiza możliwości wykorzystania źródeł administracyjnych do budowy wykazu do spisu oraz zastąpienia danych statystycznych. Wybór metod zbierania danych. Prace nad ustawą o spisie rolnym 2020.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • Sejm, Senat,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób fizycznych, gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.80.03 System Jednostek do Badań Rolniczych - operaty.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ustalenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego spisu, wybranie źródeł administracyjnych do aktualizacji operatu oraz do zastąpienia danych statystycznych do analiz GUS..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla określenia zakresu tematycznego spisu oraz utworzenia wykazu do spisu.