Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.20
2. Temat badania
Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie windykacji.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • NBP,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie windykacji.

7. Zakres przedmiotowy

Windykacja. Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Cechy grup przedsiębiorstw. Rodzaj prowadzonej działalności. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba umów, wartość i struktura wierzytelności w działalności windykacyjnej, w przekrojach: kraj.
Źródła finansowania i koszty obsługi wierzytelności.
Wybrane elementy bilansu i rachunku zysków i strat przedsiębiorstw prowadzących działalność windykacyjną, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2019 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
  • Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2019 r. (Sierpień 2020).