Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.06
2. Temat badania
Turystyka morska i przybrzeżna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczącej turystycznej bazy noclegowej i jej wykorzystaniu na terenach nadmorskich oraz ruchu turystycznym pasażerów w portach morskich.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
  • Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Pasażerowie polscy i zagraniczni na statkach zawijających do portów morskich, w tym statkach pasażerskich, promach i wycieczkowcach, podróżujący w celach turystycznych, turyści korzystający z turystycznej bazy noclegowej w terenach nadmorskich. Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 55.1, 55.2, 55.3. Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie gospodarki morskiej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do grupy 50.1, 50.2.

7. Zakres przedmiotowy

Turystyczna baza noclegowa (obiekty, miejsca noclegowe, pokoje). Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów noclegowych i udzielone im noclegi. Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej (turyści, udzielone noclegi, wynajęte pokoje, stopień wykorzystania miejsc noclegowych). Ruch pasażerów w portach morskich. Przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej i krajowej (pomiędzy polskimi portami, wewnątrzportowe), z wyodrębnieniem przewozów promowych i przewozów kierowców samochodów ciężarowych transportowanych promami - liczba pasażerów, praca przewozowa, średnia odległość przewozu pasażera.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.50.01 Transport morski i przybrzeżny.
1.30.03 Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Obiekty turystyczne na obszarach nadmorskich, miejsca noclegowe, udzielone noclegi (z wyodrębnieniem turystów zagranicznych), liczba turystów korzystających z noclegów, w przekrojach: rodzaje obiektów turystycznych, miejscowości w województwach nadmorskich, miesiące.
Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w obiektach turystycznych, w przekrojach: kraje; miejscowości nadmorskie.
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach turystycznych, w przekrojach: miesiące, miejscowości nadmorskie.
Podstawowe wskaźniki dotyczące turystyki, w przekrojach: miejscowości w województwach nadmorskich.
Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich, w przekrojach: miesiące, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży.
Pasażerowie wycieczkowców zawijających do polskich portów morskich, w przekrojach: miesiące, porty, kraj przewoźnika.
Pasażerowie statków wycieczkowych wracający na statek po zejściu na ląd w celach turystycznych, w przekrojach: porty morskie; kraj przewoźnika.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020 (Grudzień 2020).