Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.04
2. Temat badania
Wypadki morskie i ratownictwo morskie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wypadkach morskich i ratownictwie morskim.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

7. Zakres przedmiotowy

Wypadki morskie. Ratownictwo morskie.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wypadki morskie, w przekrojach: według rodzajów.
Wypadki morskie z ludźmi, w przekrojach: skutki wypadku, miejsca wypadku; przyczyny wypadku.
Jednostki ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w przekrojach: według stanu floty w latach.
Akcje ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, uratowane osoby, w przekrojach: rodzaje akcji.
Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń, w przekrojach: rodzaje zanieczyszczeń, porty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020 (Grudzień 2020).