Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.20 Rodzina

1. Symbol
1.20.05
2. Temat badania
Żłobki i kluby dziecięce
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci oraz działalności placówek opieki nad dziećmi do lat 3.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • odbiorcy indywidualni,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto.

6. Zakres podmiotowy

Dzieci przebywające w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3. Żłobki i kluby dziecięce.

7. Zakres przedmiotowy

Opieka nad dziećmi do lat 3. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Placówki opieki nad dziećmi do lat trzech, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.
Organy prowadzące placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, marszałek województwa, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, instytucja publiczna, typ placówki.
Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.
Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 w miastach, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.
Dzieci przebywające w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, wiek, płeć, w ciągu roku.
Dzieci niepełnosprawne przebywające w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, wiek, płeć, w ciągu roku.
Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 100 miejsc, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.
Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.
Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku powyżej 1 roku życia do 2 roku życia, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.
Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku powyżej 2 roku życia do 3 roku życia, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.
Dzieci przebywające w placówce w ciągu roku, których pobyt częściowo lub całkowicie pokrywała gmina, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.
Opiekunowie w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, płeć, dla których jest to główne miejsce pracy.
Wolontariusze w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, płeć.
Czas pracy placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Przystosowanie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Osobodni pobytu dzieci przebywających w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 r. (Wrzesień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Żłobki (Maj 2019).