Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.22 Wyznania religijne, grupy etniczne

1. Symbol
1.22.07
2. Temat badania
Statystyka obrządków Kościoła katolickiego w Polsce
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących struktury i wybranych form działalności Kościoła katolickiego z uwzględnieniem obrządków: łacińskiego, bizantyjsko-ukraińskiego, bizantyjsko-słowiańskiego i ormiańskiego.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • Sejm, Senat,
  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Kościół katolicki z uwzględnieniem obrządków, diecezji i innych jednostek organizacyjnych Kościoła katolickiego..

7. Zakres przedmiotowy

Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych. Działalność kościołów, związków wyznaniowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o Kościele katolickim uwzględniające liczby: wiernych, parafii, księży, sióstr i braci zakonnych, powołań kapłańskich, posług religijnych i przejawów aktywności religijnej, w tym statystyki praktyk niedzielnych (dominicantes i communicantes), w przekrojach: obrządki Kościoła katolickiego; struktura terytorialna Kościoła katolickiego (metropolie, diecezje).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyznania religijne w Polsce w latach 2018-2020 (Luty 2022),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).