Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.11
2. Temat badania
Strajki. Spory zbiorowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie, przyczynach i charakterze strajków zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie statystyki pracy.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • Konwencja nr 160 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca statystyki pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 246).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej w których odbył się strajk lub spór zbiorowy.

7. Zakres przedmiotowy

Rodzaj prowadzonej działalności. Strajki. Spory zbiorowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba strajków, czas trwania strajków, liczba osób w nich uczestniczących oraz czas nieprzepracowany z powodu uczestnictwa w strajku, w przekrojach: sekcje i działy PKD 2007, sektory własności, województwa.
Liczba sporów zbiorowych, w przekrojach: sekcje PKD 2007; województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020 (Grudzień 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).