Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.18
2. Temat badania
Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy
3. Cykliczność badania
co 8 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o osobach pracujących, w wieku 15 lat i więcej według cech demograficznych, możliwości korzystania z elastycznych form pracy, dyspozycyjności oraz konieczności dostosowywania czasu pracy do wykonywanych zadań, stopnia autonomii pracownika w zakresie wykonywanej pracy, sposobu rejestracji czasu pracy, pracy pod presją czasu, dojazdów do pracy oraz miejsca wykonywania pracy.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • organizacje międzynarodowe,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa,
  • NBP,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący według MOP. Elastyczne formy organizacji pracy. Dojazdy do pracy. Metody organizacji pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Osoby pracujące według możliwości decydowania o momencie rozpoczynania/kończenia pracy; możliwości korzystania z wolnych godzin w trakcie pracy; możliwości korzystania z urlopów; konieczności dostosowywania czasu pracy do wykonywanych zadań; dyspozycyjności na wypadek konieczności wykonywania nieprzewidzianych zadań poza czasem pracy; sposobu rejestracji czasu pracy; wykonywania pracy „pod presją”; stopnia autonomii pracownika w zakresie charakteru i kolejności wykonywanych zadań; miejsca pracy oraz czasu dojazdu do pracy w powiązaniu z cechami demograficzno-społecznymi, w przekrojach: płeć; wiek; stan cywilny; wykształcenie; status na rynku pracy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w 2019 roku (Kwiecień 2020).
Informacje sygnalne
  • Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w 2019 r. (Grudzień 2019).