Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.01
2. Temat badania
Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji mieszkaniowej - stanie zasobów mieszkaniowych, ich charakterystyki i warunkach mieszkaniowych, pozwalających na ocenę zmian w obszarze gospodarki mieszkaniowej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Zasoby mieszkaniowe.

7. Zakres przedmiotowy

Zasoby mieszkaniowe. Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi. Budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba budynków, liczba mieszkań, liczba izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, technologia wznoszenia, wyposażenie mieszkań, formy budownictwa.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.47.04 Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej.
Inne źródła danych

Bilans zasobów mieszkaniowych, wyposażenie mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne przy wykorzystaniu rejestru TERYT w zakresie ubytków zasobów mieszkaniowych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa, liczba izb, mieszkania wyposażone w instalacje sanitarno-techniczne, podstawowe wskaźniki dotyczące warunków mieszkaniowych: przeciętna liczba izb w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania i na osobę oraz przeciętna liczba osób na mieszkanie i na izbę, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy oraz dodatkowo w układzie: miasto i wieś, dzielnice m.st. Warszawy;.
Lokale socjalne i sposoby ich pozyskiwania, najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń, gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych i tymczasowych pomieszczeń od gminy, grunty przeznaczone i przekazane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, wypłacane przez gminy dodatki mieszkaniowe, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy, dzielnice m.st. Warszawy .
Liczba mieszkań chronionych, które mają zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
 • Gospodarka mieszkaniowa w 2019 r. (Wrzesień 2020),
 • Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2018 r. (Wrzesień 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Dodatki mieszkaniowe (Listopad 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Ubytki w zasobach mieszkaniowych (Listopad 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa - Stan zasobów mieszkaniowych i wyposażenia w instalacje sanitarno-techniczne (Listopad 2020).