Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.04
2. Temat badania
Obrót nieruchomościami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości według ich struktury rodzajowej i przestrzennej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Nieruchomości objęte transakcjami kupna/sprzedaży, lokale mieszkalne, lokale niemieszkalne, nieruchomości gruntowe zabudowane, nieruchomości gruntowe niezabudowane..

7. Zakres przedmiotowy

Obrót nieruchomościami. Ceny nieruchomości. Cechy nieruchomości.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; rodzaj nieruchomości; rodzaj rynku.
Liczba, wartość i powierzchnia sprzedanych nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; rodzaj nieruchomości; rodzaju rynku.
Wartość jednostkowa 1 m2 powierzchni sprzedanych nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; rodzaj nieruchomości; rodzaj rynku.
Liczba aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, w przekrojach: rodzaje aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Obrót nieruchomościami w 2019 r. (Listopad 2020).
Informacje sygnalne
  • Obrót nieruchomościami w 2019 r. (Lipiec 2020).