Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.02
2. Temat badania
Działalność w zakresie kinematografii
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących produkcję filmową, rynek dystrybucji filmów pełnometrażowych oraz ofertę kinową i jej wykorzystanie.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja samorządowa - województwo,
  • odbiorcy indywidualni,
  • administracja rządowa,
  • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej zajmujące się produkcją filmów, dystrybucją i publiczną projekcją filmów.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność w dziedzinie kinematografii.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kina stałe i ruchome, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, miasto-wieś (dla kin stałych), formy własności.
Miejsca na widowni kin stałych, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, formy własności.
Seanse w kinach, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, formy własności.
Produkcja filmów, w przekrojach: metraż, gatunek, przeznaczenie (kino, telewizja), nośnik, województwa.
Filmy długometrażowe wprowadzone do rozpowszechniania w ciągu roku, w przekrojach: daty premiery; liczba kopii; kraj produkcji; liczba widzów; wielkość przychodów ze sprzedaży biletów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Kultura w 2019 r. (Wrzesień 2020),
  • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).