Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.03
2. Temat badania
Środki komunikacji masowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali i zasięgu wybranych środków masowego przekazu - radia i telewizji oraz wydanych gazet i czasopism (wydawnictw periodycznych) i książek i broszur (wydawnictw nieperiodycznych), a także o wydatkach gospodarstw domowych na kulturę i ich wyposażeniu w sprzęt audiowizualny oraz o abonentach radia i telewizji i wpływach z opłat radiowo-telewizyjnych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Wybrane środki masowego przekazu, wydawnictwa.

7. Zakres przedmiotowy

Abonenci radia i telewizji. Działalność wydawnicza. Usługi telekomunikacyjne. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.48.18 Telekomunikacja.
Inne źródła danych

Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego SAC: dane dotyczące wydawnictw parafialnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Książki i broszury wydane tytuły, w tym literatura dla dzieci i młodzieży, w przekrojach: języki wydania, tematyka; miejsca wydania - województwa i miasta wojewódzkie.
Gazety i czasopisma, w tym czasopisma dla dzieci i młodzieży - tytuły, w przekrojach: częstotliwość ukazywania się, tematyka; miejsce wydania - województwa i miasta wojewódzkie.
Wpływy z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego, w przekrojach: województwa.
Przyznane koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, sieci telekomunikacyjne i ich operatorzy, satelitarne platformy cyfrowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Kultura w 2019 r. (Wrzesień 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020).