Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MSWiA SI 03 – dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
System informacyjny MSWiA
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raz w roku do 19 maja 2023 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raz w roku do 10 maja 2024 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raz w roku do 12 maja 2025 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Beneficjenci świadczeń społecznych ochrony socjalnej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.27