Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MON SI 03 – dane o wydatkach, wpływach i o wartościach świadczeń społecznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Źródło danych:
System informacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Obrony Narodowej Raz w roku do 31 lipca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wydatki na świadczenia społeczne ochrony socjalnej. Wpływy do systemów ochrony socjalnej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.27
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025