Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PISF SI 01 – dane dotyczące filmów długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Źródło danych:
System informacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Polski Instytut Sztuki Filmowej Raz w roku do 4 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Tytuł filmu w języku oryginalnym. Tytuł filmu w języku polskim. Kraj produkcji filmu. Data premiery filmu. Liczba widzów filmu. Przychody ze sprzedaży biletów w kinach
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025