Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UKE P 01 – dane o działalności pocztowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Źródło danych:
System informacyjny w zakresie działalności pocztowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej Raz w roku do 2 czerwca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Operatorzy pocztowi. Placówki pocztowe. Skrzynki pocztowe nadawcze. Przesyłki listowe. Przesyłki kurierskie. Paczki pocztowe. Inne usługi pocztowe. Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w podmiotach prowadzących działalność pocztową
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025