Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
DGLP SILP 08 – zbiorcza informacja opisowa dotycząca działalności Lasów Państwowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Raz w roku do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Opisowa analiza działalności Lasów Państwowych (stan zdrowotny, występowanie i zwalczanie głównych szkodników owadzich, wykonane zalesienia, rozmiar pozyskanego drewna, sytuacja pożarowa itp., analiza porównawcza do roku poprzedniego).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025