Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF BD-PIT 01 – dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 3 lutego 2026 r. za rok podatkowy 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Złożenie deklaracji PIT-39. Złożenie deklaracji PIT-38. Złożenie deklaracji PIT-37. Wspólne rozliczenie z małżonkiem. Techniczny numer identyfikacyjny podatnika. Rok urodzenia podatnika. Płeć. Darowizny przekazane przez osoby fizyczne organizacjom pożytku publicznego. Darowizny przekazane przez osoby fizyczne na cele kultu religijnego. Adres zamieszkania. Otrzymywane emerytury/renty. Przychód. Darowizny przekazane zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Numer KRS. Złożenie deklaracji PIT-40a. Przychody uzyskane z emerytur, rent oraz innych krajowych świadczeń PIT-40a. Złożenie deklaracji PIT-36L. Złożenie deklaracji PIT-36LS. Złożenie deklaracji PIT-36. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej PIT-36. Złożenie deklaracji PIT-36S. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej PIT-36S. Złożenie deklaracji PIT-28. Przychody uzyskane z najmu, podnajmu, dzierżawy PIT-28. Przychody uzyskane z działalności na własny rachunek PIT-28. Przychody uzyskane z działalności w formie spółki osób fizycznych PIT-28. Złożenie deklaracji PIT-28S. Przychody uzyskane z działalności na własny rachunek PIT-28S. Przychody uzyskane z działalności w formie spółki osób fizycznych PIT-28S. Dochód. Numer PESEL podatnika. Złożenie deklaracji PIT-11a. Przychody uzyskane z zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych PIT-11a. Podatek należny 1,5% przekazany na rzecz OPP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.70.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2026