Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MSWiA RW 01 – dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raz w roku do 14 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kadra ratownicza. Bazy ratownicze. Źródła finansowania działalności ratowniczej. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w ratownictwie wodnym. Działania ratownicze
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025