Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe
Pozycja grupowania:
Polska i regiony NUTS 2016
Jednostka
miary
Kraj
Regiony