Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT 09 – dane dotyczące osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Strata spółki przypadająca na podatnika
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Strata spółki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochód spółki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochód spółki przypadający na podatnika
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Podatek dochodowy od osób fizycznych Koszty uzyskania przychodu przypadające na podatnika
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychód przypadający na podatnika
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychód spółki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Dane identyfikacyjne NIP podatnika Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne NIP spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne REGON spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej Zmienna identyfikacyjna