Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MS SI 03 – dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Systemy ochrony socjalnej Beneficjenci świadczeń społecznych ochrony socjalnej
  • Funkcje ochrony socjalnej
  • Typologia świadczeń społecznych
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok n-2 w stosunku do roku badania