Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KOBiZE-IOŚ PIB 01 – dane dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zanieczyszczenie powietrza Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza
  • Główne zanieczyszczenia powietrza
Rozwiń grupowanie
  • tys. t
Zmienna ilościowa
  • rok