Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KOBiZE-IOŚ PIB 02 – dane dotyczące oszacowania emisji gazów cieplarnianych według metodologii IPCC
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zanieczyszczenie powietrza Emisja gazów cieplarnianych
  • Gazy cieplarniane
  • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
  • tys. t
Zmienna ilościowa
  • rok