Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
PGWWP SIS HELCOM 01 – dane w zakresie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego rzekami
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring wód powierzchniowych Jednostkowy ładunek odpływu substancji organicznych i biogennych do Morza Bałtyckiego
 • Rzeki dopływajace do Morza Bałtyckiego
 • Substancje zanieczyszczające - organiczne i biogenne
Rozwiń grupowanie
 • kg / km2 na rok
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Monitoring wód powierzchniowych Roczny ładunek odpływu substancji organicznych i biogennych rzekami do Morza Bałtyckiego
 • Substancje zanieczyszczające - organiczne i biogenne
 • Rzeki dopływajace do Morza Bałtyckiego
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Monitoring wód powierzchniowych Roczny ładunek odpływu metali ciężkich do Morza Bałtyckiego
 • Rzeki dopływajace do Morza Bałtyckiego
 • Substancje zanieczyszczające - metale cięzkie
Rozwiń grupowanie
 • tys. t / rok
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Monitoring wód powierzchniowych Jednostkowy ładunek odpływu metali ciężkich do Morza Bałtyckiego
 • Substancje zanieczyszczające - metale cięzkie
 • Rzeki dopływajace do Morza Bałtyckiego
Rozwiń grupowanie
 • kg / km2 na rok
Zmienna ilościowa
 • rok