Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BOPP 01 – dane dotyczące organizacji pożytku publicznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
  • rok