Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT 01 – dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-39 Zmienna jakościowa
 • rok
2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-38 Zmienna jakościowa
 • rok
3 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-37 Zmienna jakościowa
 • rok
4 Podatek dochodowy od osób fizycznych Wspólne rozliczenie z małżonkiem Zmienna jakościowa
 • rok
5 Dane identyfikacyjne Techniczny numer identyfikacyjny podatnika Zmienna identyfikacyjna
6 Cechy demograficzne osób Rok urodzenia podatnika Zmienna określająca czas
 • rok
7 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek należny 1,5% przekazany na rzecz OPP
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy
8 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok
9 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe Otrzymywane emerytury / renty Zmienna jakościowa
 • rok podatkowy
10 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Darowizny przekazane przez osoby fizyczne organizacjom pożytku publicznego
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Darowizny przekazane przez osoby fizyczne na cele kultu religijnego
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy) Zmienna adresowa
 • rok
13 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychód
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Darowizny przekazane zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
16 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku) Zmienna adresowa
 • rok
17 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-40a Zmienna jakościowa
 • rok
18 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z emerytur, rent oraz innych krajowych świadczeń PIT-40a
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-36L Zmienna jakościowa
 • rok podatkowy
20 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-36LS Zmienna jakościowa
 • rok podatkowy
21 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-36 Zmienna jakościowa
 • rok podatkowy
22 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z działalności gospodarczej PIT-36
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy
23 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-36S Zmienna jakościowa
 • rok podatkowy
24 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z działalności gospodarczej PIT-36S
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy
25 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-28 Zmienna jakościowa
 • rok podatkowy
26 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z najmu, podnajmu, dzierżawy PIT-28
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy
27 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z działalności na własny rachunek PIT-28
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy
28 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z działalności w formie spółki osób fizycznych PIT-28
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy
29 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-28S Zmienna jakościowa
 • rok podatkowy
30 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z działalności na własny rachunek PIT-28S
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy
31 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z działalności w formie spółki osób fizycznych PIT-28S
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy
32 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochód
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Dane identyfikacyjne Numer PESEL podatnika Zmienna identyfikacyjna
34 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-11a Zmienna jakościowa
 • rok podatkowy
35 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych PIT-11a
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy