Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT 05 – dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami podatku dochodowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychód
 • Źródła przychodów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Koszty uzyskania przychodów
 • Źródła kosztów uzyskania przychodów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochód
 • Źródła dochodów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Podatek dochodowy od osób fizycznych Strata
 • Źródła straty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek należny
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Podatek dochodowy od osób fizycznych Kwota odliczeń od podatku podatnika i małżonka z tytułu ulgi na dzieci
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod kraju, Kod TERYT gminy) Zmienna adresowa
 • rok
9 Podatek dochodowy od osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Cechy demograficzne osób Rok urodzenia podatnika Zmienna określająca czas
 • rok