Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT 07 – dane dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej – na zasadach ogólnych według skali progresywnej, 19-procentową stawką liniową
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy) Zmienna adresowa
  • rok
4 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok
5 Podatek dochodowy od osób fizycznych Strata z działalności gospodarczej
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok