Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UM BDO 01 – dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi Produkty i opakowania wprowadzone na rynek
  • sposoby postępowania z odpadami poproduktowymi, opakowaniowymi i zużytym sprzętem
  • TERYT-województwa
  • rodzaje produktów i opakowań
Rozwiń grupowanie
  • t
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi Opakowania i produkty podlegające obowiązkowi recyklingu
  • rodzaje produktów i opakowań
Rozwiń grupowanie
  • t
Zmienna ilościowa
  • rok