Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UM BDO 02 – dane dotyczące zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji Pojazdy wycofane z eksploatacji
  • Odpady pochodzące z pojazdów poddanych przetworzeniu w stacji demontażu
Rozwiń grupowanie
  • t
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok