Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UM Ł 01 – dane dotyczące łowiectwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Łowiectwo Obwody łowieckie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
2 Łowiectwo Obwody łowieckie
  • ha
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
3 Łowiectwo Odszkodowania łowieckie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok