Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UPRP SI 01 – dane dotyczące liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz liczby udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych oraz udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby patentów europejskich, które uprawomocniły się na terytorium RP
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Własność intelektualna Udzielone patenty
 • Działy techniki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Własność intelektualna Zgłoszone wynalazki
 • Działy techniki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Własność intelektualna Udzielone patenty
 • Pochodzenie
 • Produkty wysokiej techniki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Własność intelektualna Zgłoszone wynalazki
 • Pochodzenie
 • Produkty wysokiej techniki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Własność intelektualna Udzielone patenty
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Własność intelektualna Zgłoszone wynalazki
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Własność intelektualna Zagraniczne udzielone patenty
 • Kraj uzyskujący patent
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Własność intelektualna Wynalazki zagraniczne zgłoszone w Polsce
 • Kraj zgłaszającego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Własność intelektualna Patenty Europejskie, które uzyskały ochronę w Polsce w wyniku uprawomocnienia się patentu europejskiego na terytorium RP
 • Kraj siedziby uprawnionego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Własność intelektualna Wynalazki krajowe
 • Według województw
 • Według powiatów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Własność intelektualna Wzory użytkowe krajowe
 • Podmioty zgłaszające
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Własność intelektualna Wynalazki krajowe
 • Podmioty zgłaszające
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Własność intelektualna Zgłoszone wynalazki
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Własność intelektualna Udzielone patenty
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Własność intelektualna Zgłoszenia w zakresie wzorów użytkowych
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Własność intelektualna Udzielone prawa ochronne w zakresie wzorów użytkowych
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Własność intelektualna Zgłoszenia w zakresie wzorów zdobniczych i przemysłowych
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Własność intelektualna Udzielone prawa ochronne na wzory zdobnicze w zakresie wzorów zdobniczych i przemysłowych
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Własność intelektualna Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Własność intelektualna Zgłoszenia w zakresie znaków towarowych
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Własność intelektualna Udzielone prawa ochronne w zakresie znaków towarowych
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Własność intelektualna Oznaczenie geograficzne w zakresie ochrony własności przemysłowej
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Własność intelektualna Topografie układów scalonych
 • Pochodzenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Własność intelektualna Wzory użytkowe krajowe
 • Według województw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok