Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE BK 01 – dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Infrastruktura sieci gazowej Nazwa firmy Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kod pocztowy, Nazwa województwa, Nazwa miejscowości, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
4 Infrastruktura sieci gazowej Rodzaj koncesji Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
5 Infrastruktura sieci gazowej Nr decyzji koncesyjnej Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
6 Infrastruktura sieci gazowej Data wydania koncesji Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
7 Infrastruktura sieci gazowej Data, do kiedy obowiązuje koncesja Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
8 Infrastruktura sieci gazowej Nr decyzji cofającej koncesję Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
9 Infrastruktura sieci gazowej Data wydania decyzji cofającej koncesję Zmienna opisowa
  • 31 grudnia