Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE SI EEE 01 – dane dotyczące ewidencji świadectw efektywności energetycznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • rok
4 Ciepło i energia elektryczna Rok wydania świadectwa pochodzenia (URE) Zmienna określająca czas
  • rok
5 Ciepło i energia elektryczna Liczba wydanych świadectw pochodzenia (URE)
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
6 Ciepło i energia elektryczna Wartość wydanych świadectw pochodzenia (URE)
  • toe
Zmienna ilościowa
  • rok