Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE SI UŚP 01 – dane dotyczące umorzeń świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Data podpisu Zmienna określająca czas
  • rok
2 Ciepło i energia elektryczna Numer koncesjonariusza Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
4 Ciepło i energia elektryczna Numer decyzji umarzającej Zmienna opisowa
  • rok
5 Ciepło i energia elektryczna Rodzaje OZE (URE) Zmienna jakościowa
  • rok
6 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wynikająca z umorzonych świadectw pochodzenia (URE)
  • MWh
Zmienna ilościowa
  • rok