Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE UG 01 – dane dotyczące wydanych oraz uznanych gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ciepło i energia elektryczna Skrócony numer gwarancji pochodzenia Zmienna identyfikacyjna
2 Ciepło i energia elektryczna Numer koncesjonariusza Zmienna identyfikacyjna
3 Ciepło i energia elektryczna Lokalizacja obiektu (instalacji) (składowe: Miejscowość) Zmienna adresowa
  • rok
4 Ciepło i energia elektryczna Rodzaje OZE (URE)
  • Typ instalacji OZE
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
  • rok
5 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
  • MWh
Zmienna ilościowa
  • rok
6 Ciepło i energia elektryczna Okres wytwarzania Zmienna określająca czas
  • rok
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Data podpisu Zmienna określająca czas
  • rok