Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE UK 01 – dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • rok
3 Ciepło i energia elektryczna Okres obowiązywania koncesji Zmienna określająca czas
  • rok
4 Ciepło i energia elektryczna Koncesja w zakresie energii elektrycznej i ciepła
  • Rodzaj koncesji
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
  • rok