Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UW CIS 01 – dane dotyczące jednostek organizacyjnych, którym nadano status centrum integracji społecznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
2 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
3 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
4 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia działalności Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
5 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia działalności Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby instytucji tworzącej (składowe: Województwo, Powiat, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
7 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe instytucji tworzącej (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
8 Dane identyfikacyjne REGON instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Nazwa instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne NIP instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna
12 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
13 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj instytucji tworzącej Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
14 Dane identyfikacyjne Numer KRS instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna