Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UW KIS 01 – dane dotyczące klubów integracji społecznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
4 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
5 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia działalności Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
6 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia działalności Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
7 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby instytucji tworzącej (składowe: Województwo, Powiat, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
8 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe instytucji tworzącej (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
9 Dane identyfikacyjne REGON instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
11 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj instytucji tworzącej Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
12 Dane identyfikacyjne Numer KRS instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne Nazwa instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna
14 Dane identyfikacyjne NIP instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna