Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UW PRM 01 – dane dotyczące zespołów ratownictwa medycznego, izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych i centrów urazowych; dane dotyczące wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego pozyskane z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Zespoły ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym
 • Rodzaj zespołu ratownictwa medycznego
 • Numer rejonu operacyjnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Wyjazdy / przyjęcia
 • Numer rejonu operacyjnego
 • Wyjazdy/przyjęcia - stan zagrożenia zdrowotnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Mediana czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
 • Obszar interwencji zespołów ratownictwa medycznego
 • Numer rejonu operacyjnego
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Zgony przed lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych
 • Numer rejonu operacyjnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Średni czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego
 • Numer rejonu operacyjnego
 • Obszar interwencji zespołów ratownictwa medycznego
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Wyjazdy, w których czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego był dłuższy od przewidzianego w ustawie
 • Numer rejonu operacyjnego
 • Obszar interwencji zespołów ratownictwa medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Opis rejonu operacyjnego (składowe: Gmina)
 • Numer rejonu operacyjnego
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
8 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Numer rejonu operacyjnego
 • Numer rejonu operacyjnego
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
9 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) w dobokaretkach w danym rejonie operacyjnym
 • Numer rejonu operacyjnego
Rozwiń grupowanie
 • d
Zmienna ilościowa
 • rok