Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS CAS 01 – dane o klubach integracji społecznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Źródła finansowania klubów integracji społecznej
 • Rodzaje źródeł finansowania KIS
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Pracujący Zatrudnienie w klubach integracji społecznej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Wolontariusz
 • PŁEĆ
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy zajęć w klubie integracji społecznej, którzy rozpoczęli zajęcia
 • PŁEĆ
 • Grupy uczestników zajęć KIS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy zajęć w klubach integracji społecznej
 • PŁEĆ
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy klubu integracji społecznej, którzy ukończyli zajęcia
 • PŁEĆ
 • Formy podjętych działań po zakończeniu KIS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy klubów integracji społecznej objęci reintegracją społeczną
 • PŁEĆ
 • Kategorie usług reintegracji społecznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy klubów integracji społecznej objęci reintegracją zawodową
 • PŁEĆ
 • Kategorie usług reintegracji zawodowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
10 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Absolwenci zajęć w klubie integracji społecznej
 • PŁEĆ
 • Grupy uczestników zajęć KIS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok