Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UW SIZAZ 01 – dane dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zakłady aktywności zawodowej Data utraty statusu ZAZ Zmienna określająca czas
 • II półrocze
2 Zakłady aktywności zawodowej Zakład aktywności zawodowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • II półrocze
3 Pracujący Zatrudnienie w ZAZ
 • etat
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • II półrocze
4 Popyt na pracę Pracujący niepełnosprawni
 • Rodzaje niepełnosprawności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • II półrocze
5 Pracujący Zatrudnienie niepełnosprawnych w ZAZ
 • Rodzaje niepełnosprawności
 • Stopień niepełnosprawności
Rozwiń grupowanie
 • etat
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • II półrocze
6 Zakłady aktywności zawodowej Data przyznania statusu ZAZ Zmienna określająca czas
 • II półrocze
7 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
8 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • II półrocze