Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
UW ZAZ 01 – dane dotyczące jednostek organizacyjnych, którym nadano status zakładu aktywności zawodowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu (składowe: Numer telefonu) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
5 Dane adresowe i terytorialne Adres e-mail (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
6 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia działalności Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
8 Dane identyfikacyjne Numer KRS instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna
9 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia działalności Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
10 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby instytucji tworzącej (składowe: Województwo, Powiat, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
11 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu instytucji tworzącej Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe instytucji tworzącej (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
13 Dane adresowe i terytorialne Adres e-mail instytucji tworzącej Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
14 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
15 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj instytucji tworzącej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
16 Dane identyfikacyjne REGON instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne NIP instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna
18 Dane identyfikacyjne Nazwa instytucji tworzącej Zmienna identyfikacyjna